جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

هوای تهران در بازه قابل قبول قرار دارد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۰ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۰۱ یعنی در بازه ناسالم (برای گروه‌های حساس) قرار دارد.

هوای پایتخت در بازه قابل قبول قرار دارد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم اکنون روی عدد ۹۲ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 89 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

کیفیت هوای تهران ۲۰ شهریور ۱۴۰۱/ شاخص کیفیت هوا به ۸۵ رسید

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۵ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

شاخص آلودگی هوای تهران در بازه سالم قراردارد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
قبلی بعدی