جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
برای فیلم اولی‌ها؛

مدرک انجمن سینمای جوانان هم‌امتیاز کارشناسی ارشد شد

مدرک دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران در شورای صلاحیت کارگردانان فیلم اولی بنیاد سینمایی فارابی، معادل مدرک کارشناسی ارشد شمرده می‌شود.
قبلی بعدی