جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر مسئول گالری ماه زاد:

کارتونیست‌های البرز و تهران همدل شدند/ اقتصاد هنر نیازمند هم افزایی دستگاه های فرهنگی

زهرا فاطمی گفت: البرز بعد از پایتخت بیشترین هنرمندان تجسمی کشور را داراست اما متاسفانه اقتصاد هنر در آن بسیار ضعیف است.
قبلی بعدی