جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو شورای شهر اهواز:

تعهد پیمانکار؛ اول مهر پل فولاد بازگشایی می‌شود

سیدمحسن موسوی گفت: پس از صدور ضرب‌العجل یک‌ماهه اکنون پیمانکاران مشغول فعالیت هستند و طبق برنامه‌ریزی‌ها یکم مهرماه پل فولاد بازگشایی خواهد شد.
قبلی بعدی