جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
دانا گزارش می‌دهد؛

سرنوشت نامعلوم طرح شفافیت قوای سه گانه/ آیا گذر طرح شفافیت به مجمع تشخیص خواهد افتاد یا نه؟

در حالی طرح شفافیت قوای سه گانه در مسیر مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است که امروز نمایندگان ابهامات طرح را برطرف کرده و مصوبه مجلس را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند.
قبلی بعدی