جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
طحان نظیف خبر داد:

ابقاء آیت‌الله جنتی به‌سمت دبیری شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از ابقاء آیت‌الله جنتی به‌سِمت دبیر شورای نگهبان خبر داد.
قبلی بعدی